(sÚrie 3) 12
(sÚrie 3) 12
(sÚrie 3) 1
(sÚrie 3) 12
(sÚrie 3) 1
(sÚrie 3) 12
(sÚrie 3) 12
(sÚrie 3) 12
12
12
1
12
1
12
12
12